ВЕТРЀЕНЕ

ВЕТРЀЕНЕ ср. Отгл. същ. от ветрея и от ветрея се.

Списък на думите по буква