ВЕТРИЛООБРА̀ЗЕН

ВЕТРИЛООБРА̀ЗЕН, -зна, -зно, мн. ‑зни, прил. Който има форма на разтворено ветрило (в 1 знач.); ветриловиден. На около стотина метра, разположена във ветрилообразна верига срещу тях, имало многобройна войска. Ж. Колев и др., ЧБП, 35. Пред него се виждаше цялото селище,.. Наоколо растяха палми с ветрилообразни листа. Гр. Угаров, ПСЗ, 167. Над далечните тъмносиви хълмове на Родопите пламтеше зората, пурпурнокървава, разперила ветрилообразните си лъчи и озарила с тях половината небе. М. Марчевски, ГБ, 68. Ветрилообразна опашка.

Списък на думите по буква