ВЕТРИЛООБРА̀ЗНО

ВЕТРИЛООБРА̀ЗНО. Нареч. от ветрилообразен; като разтворено ветрило, ветриловидно. Взводовете се пръснаха ветрилообразно от двете страни на шосето и залегнаха под силния огън. П. Вежинов, НС, 56. Върху масата се белееха ветрилообразно пръснати изпитни листчета. Ем. Манов, ДСР, 387. А каймакаминът.. самодоволно тръсна глава, та чак конците на пискюла се разпиляха ветрилообразно връз феса му. А. Христофоров, А, 161. Леко трепнаха устните му и се разтегнаха в усмивка, тънките бръчици в слепоочията се набраха ветрилообразно. Сп. Кралевски, ВО, 68.

Списък на думите по буква