ВЕТРОБРА̀Н

ВЕТРОБРА̀Н м. Книж. 1. Преграда, която не позволява да проникне вятър. В много случаи, в зависимост от местността и климатичните условия, пред преддверието в свободностоящата къща се поставя малък ветробран (..), който има за цел да изолира вътрешността на сградата от нахлуването на вятър. А. Дамянов, ЖС, 48.

2. Входно помещение, обикн. пред обществени заведения, което служи като преграда срещу нахлуване на външен въздух, вятър във вътрешността на сградата.

Списък на думите по буква