ВЀТРОВ

ВЀТРОВ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който се отнася до вятър; вятърен. Изследванията показват, че тропичните вихри се образуват най-много в места, където се срещат големи ветрови системи в различна посока. ПН, 1934, кн. 2, 21. Ветрово действие. Ветрови сили.

2. Който се причинява от вятър; вятърен. Най-чести са ветровите вълни. Те се образуват вследствие натиска, който вятърът упражнява върху водните частици. Геогр. VIII кл, 81. Ветрова ерозия.

Списък на думите по буква