ВЕТРОВА̀Л

ВЕТРОВА̀Л м. Лесов. 1. Много силен, бурен вятър, ураган, изтръгващ дървета из корен. Продължава само ликвидирането на последствията на големия ветровал, който през 1978 г. порази горите в района на града Сандански. Е, 1981, бр. 1085, 2.

2. Унищожена гора, чиито дървета (обикн. с плитка коренова система) са изтръгнати и повалени на земята от силен вятър.

Списък на думите по буква