ВЕТРОМЀР

ВЕТРОМЀР м. Метеор. Уред за измерване посоката и скоростта на вятъра. На върха Мусала са инсталирани следните метеорологични инструменти:.., дъждомер, ветромер и анемограф. ПН, 1932, кн. 2, 30.

Списък на думите по буква