ВЕТРОМЀТ

ВЕТРОМЀТ м. Диал. Място, от което вятърът е издухал, измел снега; ветрометище.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква