ВЕТРОМЀТИЩЕ

ВЕТРОМЀТИЩЕ, мн. -а, ср. Диал. Ветромет.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква