ВЕТРОХО̀Д

ВЕТРОХО̀Д м. Ветроходен плавателен съд. От това място се открива далеч на изток морето. Навътре в него.., личи блестяща точка,.. Това е посребреното платно на смел ветроход на път към градеца Мичурин. П. Петков, СП, 44. И боровете стройни, що стенат в планините, / ний в копия и мачти да дигнем смело днес, — / Морвенски ветроходи да порят пак вълните, / Морвенски рог да прати към север бойна вест! Т. Траянов, П, 91.

Списък на думите по буква