ВЕТРОХО̀ДЕЦ

ВЕТРОХО̀ДЕЦ, мн. -дци, м. 1. Специално обучен човек, който управлява ветроходен плавателен съд. Той е добър ветроходец, познава морето, отдалеч усеща ветровете,.., пък и гребе като египетски роб. Сл. Чернишев, ВМ, 6.

2. Спортист, който упражнява спортната дисциплина ветроходство. На водните площи в околоградския район ще има и 16 водни бази за гребци и ветроходци. ВН, 1962, бр. 3271, 2.

Списък на думите по буква