ВЕТРОХО̀ДСТВО

ВЕТРОХО̀ДСТВО, мн. няма, ср. Спорт. Вид воден спорт с ветроходни съдове. Във Варненския залив започнаха финалните състезания по ветроходство.

Списък на думите по буква