ВЀТРЯ

ВЀТРЯ, -иш, мин. св. -их, несв., прех. и непрех. Диал. Ветрея.

ВЀТРЯ СЕ несв., непрех. Диал. Ветрея се. Горчо булче води. Свят! Мало и голямо накрай село е излязло булка да среща, Горчовата скопосница да види. — Бре, тоя син — измъмри дядо Генко, загледан в червеното булчино було, що край село се ветреше. Ц. Церковски, Съч. III, 91.

Списък на думите по буква