ВЀТЧЕ

ВЀТЧЕ, мн. -та, ср. Остар. и диал. Умал. от ветка; клонче. "Девойче, ореоо ветче, босилкоо кивче, / не върви ми низ дворе." Нар. пес., СбБрМ, 383.

Списък на думите по буква