ВЀТЧИЦА

ВЀТЧИЦА ж. Остар. и диал. Умал. от ветка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква