ВЕХТЀЕНЕ

ВЕХТЀЕНЕ ср. Отгл. същ. от вехтея.

Списък на думите по буква