ВЀХТИЧКО

ВЀХТИЧКО. Нареч. от вехтичък. И барем да се запази, да се облече по-вехтичко, а то нагиздила се, засмяла се, като че не е война, а сватба. Й. Йовков, ВАХ, 106.

Списък на думите по буква