ВЀХТОСТ

ВЀХТОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество на вехт. "Но всички тия твърде интересни сгради са изпаднали в крайна вехтост; никой за тях не се погрижва". Оф, 1960, бр. 4780, 4.

— Друга (остар.) форма: вѐтост.

Списък на думите по буква