ВЕХТОША̀РНИЦА

ВЕХТОША̀РНИЦА ж. Магазин, в който се продават стари вещи, обикн. дрехи, обувки и под. Ето я с вързоп в ръка във вехтошарницата влиза дама, облечена с дрехи и такива маниери на поведение, че с право групата млади работници — зидари, зидащи насрещното здание, при нейния вид се засмиват. Т, 1954, кн. 4, 43.

Измъквам / измъкна от вехтошарницата. Разг. Възвръщам към живот нещо изоставено.

Списък на думите по буква