ВЕХТОША̀РСКИ

ВЕХТОША̀РСКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от вехтошар. Ала най-странното, онова, което днес се вижда само във вехтошарските магазини и музеите за стари вещи, беше широкият кожен силях, препасан с ремък върху кръста, и червеният пояс. Г. Райчев, В, 4. Вдясно, към моста на Щербан вода, имаше куп вехтошарски дюкянчета. Ст. Дичев, ЗС II, 164-165.

Списък на думите по буква