ВЕХТОША̀РСТВО

ВЕХТОША̀РСТВО, мн. няма, ср. Занятие на вехтошар.

Списък на думите по буква