ВЀЧЕРЕН

ВЀЧЕРЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. 1. Който е свързан с вечер (в 1 знач.). Тишина и благодат царуваше в тоя омаен вечерен час на морния ден. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 62. И ето, на самия връх, на фона на червеното вечерно небе, сред виелицата на куршумите,.., забелязвам офицер. Й. Йовков, Разк. II, 138. Ведрото небе още светлееше,.., ала от пълните с вода трапища от сенчестите долища се надигаше синкава, хладна вечерна мъгла. Д. Талев, ЖС, 8. Слънцето клонеше на залез.. В това време от една тиха, потънала във вечерно спокойствие селска улица се зададе един човек с тояга, малко приведен. А. Каралийчев, С, 243. // Който става, извършва се вечер. По площада и по Станционния булевард шумеше пъстра тълпа, излязла на вечерна разходка. Д. Ангелов, ЖС, 49. Над гората се носеше камбанен звън — започваше вечерната служба. Улиците гъмжаха от народ. Цели семейства, чистичко облечени, отиваха на черква. В. Геновска, СГ, 108. Изведнаж, долу в полето, отново изви войнишка тръба: дружината, стануваща на лагер, се викаше на вечерна проверка. БР, 1931, кн. 7, 219. Вечерна забава. // Чиито занимания се извършват вечер. Вечерен университет. Вечерно училище. Вечерна гимназия.

2. За облекло — който е предназначен за тържества, уреждани вечер; официален. Трето — и двамата бяха облечени елегантно, но мъжът не носеше обувки, а някакви бели, меки пантофки, съвсем домашни наглед, които никак не подхождаха на безупречния му вечерен тоалет. Др. Асенов, СВ, 20. Те са виждали по филми как край такива маси седят богаташи във вечерни облекла, как горят стари сребърни свещници и яденето се поднася от слуги във фракове. Б. Йосифова, БЧМ, 200. Асен видя, че Виолета бе обута с нови вечерни обувки. Д. Кисьов, Щ, 398.

Вечерно пиле. Диал. Прилеп (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква