ВЕЧЀРИНА

ВЕЧЀРИНА ж. Диал. Вечер. Вес ден той седел и вардел;.., а дури к вечерината му се приспало, та задремал. СбКШ, 52.

ВЕЧЕРЍНА

ВЕЧЕРЍНА ж. Диал. Събиране, забава, веселба на моми и момци след обикновеното хоро.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква