ВЕЧЀРИЦА

ВЕЧЀРИЦА ж. Диал. Умал. от вечеря; вечеричка, вечерка. Мама ще рече да се не трудят да готвят, че тя е донела вечерица. Т. Влайков, Съч. II, 210.

Списък на думите по буква