ВЕЧЀРИЧКА

ВЕЧЀРИЧКА ж. Умал. от вечеря. Още повече [Христо] бе стегнал колана. И съветваше: "Малка вечеричка — дълга живеячка." Хр. Бръзицов, БК, 51.

Списък на думите по буква