ВЕЧЀРКА

ВЕЧЀРКА ж. Диал. 1. Умал. от вечеря; вечерица, вечеричка.

2. Седянка. Има майка мила щерка, / та я пусти на вечерки / да ми вязе шарен гергев. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ I, 120.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква