ВЕЧЀРНИНА

ВЕЧЀРНИНА ж. Остар. Вечерня1. Те не рачиха да дойдат на училището при събранието, а решават в църква.. да почнат вечернината. АНГ I, 482. Ний отидохме в училището за вечернина, защото беше събота този ден. М. Кънчев, В, 261.

Списък на думите по буква