ВЕЧЀРНИЦА

ВЕЧЀРНИЦА1, мн. няма, ж. Народно название на планетата Венера, когато се явява вечер на запад по-рано от другите звезди и е най-светла. Мръкна се сякаш изведнъж и на небето над побледнелия запад, като едър скъпоценен камък, огря вечерницата. Й. Йовков, ВАХ, 154. Слънцето залязва, свечерява се. Над селото се показва ранила вечерница. П. Тодоров, Събр. пр II, 212. Бе съвсем тъмно. До преди час ниско на запад светеше вечерницата — необикновено едра и светла. П. Вежинов, ДБ, 196-197. Вечернице, най-ранна и най-бяла, / най-хубава сред всичките звезди, / нали ти дълги векове си гряла / над моя край, над моите деди? Л. Даскалова, СТ, 24.

ВЕЧЀРНИЦА

ВЕЧЀРНИЦА2 ж. Диал. Малка нощна пеперуда, която се върти около светлината на лампа; вещерица2, вещица2.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква