ВЕЧЀРНИЧКА

ВЕЧЀРНИЧКА ж. Умал. от вечерница1. Бръкни, момльо, извади пръстен, ладото ладо. / .. / Сама звезда вечерничка. Нар. пес., СбВСт, 178.

Списък на думите по буква