ВЕЧЀРНЯ

ВЕЧЀРНЯ1 ж. Църковна служба, която се извършва привечер. На днешната вечерня не се влизаше в черква, преди да ударят тържествено камбаните. Елин Пелин, Съч. IV, 47. Долетя камбанен звън — камбаната на "Свети Климент" призоваваше християните на вечерня. Д. Спространов, ОП, 190. От една черква долитаха тихите песни на вечернята и Бори отиде да запали свещ. Й. Вълчев, СКН, 15. Клепалото пропя необичайно настойчиво за вечерня. Ст. Даскалов, ВМ, 56. Преди да звъннат утринна, звъниха за вечерня, / преди да чуя сватбени, надгробни чух слова... Е. Багряна, ВС, 66.

ВЕЧЀРНЯ

ВЕЧЀРНЯ2 ж. Диал. Обреден хляб за Бъдни вечер; вечерник3.

Списък на думите по буква