ВЕЧЀРЯ

ВЕЧЀРЯ ж. 1. Последното хранене вечер преди заспиване. Отначало вечерята вървеше тихо, чинно, без много разговори. Й. Йовков, Ж 1945, 111. След вечеря докторът отиваше в познати семейства, дето до късно играеше на карти. Елин Пелин, Съч. II, 174. — Да бехме поканили и ние учителката на един обед или вечеря... Ама с тая наша теснотия... нема къде да се завъ̀ртим толкова люде... Д. Талев, ПК, 213. Преди да си отидат посланиците на Дигил хана, Чоки им даде тържествена вечеря. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 105. Кратка вечеря, длъг живот. Н. Геров, РБЯ I, 121.

2. Храна, която се яде вечерно време. Дяконът, с връзка дрехи и вечеря под мишница, мина напред през заспалия двор. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 27. Лила седяла около огнището и готвила вечеря. Л. Каравелов, Съч. II, 65. Набързо приготвената вечеря бе покрита с вестник на масата в кухнята. Кр. Кръстев, К, 165. — Ако не бях се нахранил у вас, тази нощ от глад щях да пукна. Джена, мойта хубостница, не ми сложи вечеря, защото бяха вече я изяли. К. Петканов, ДЧ, 32. Скоро донесе топла вечеря, подире се зарови да направи мехлем. Ст. Марков, ДБ, 64.

3. В съчет. с предл. по, до. Времето, когато се вечеря. — Да си отпочинем, Стайко, че да поемем пак към лозята. Знаеш: по вечеря най-много пакости стават. Ц. Церковски, ТЗ, 117. От зори та до вечеря, / от неделя до година — / с тъпан време се измеря / ден по деня до амина. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 94. Мързеливите по вечеря се разработват. Н. Геров, РБЯ I, 121.

През море ти (му, ѝ) вечеря. Диал. Възклицание за изразяване на желание нещо или някой да е далеч от нас (обикн. при опасение от някаква болест). И ето че доде лошото, сполетя я тежката напаст. Като от невиделица доде тя, — през море ѝ вечеря! Т. Влайков, Съч. II, 229. — Оная лошотия, дето бе го нагазила тогава, през море ѝ вечеря, мина му слава богу, скоричко му мина. Т. Влайков, Съч. II, 64. — Е... като не искаш да ни попееш — върви си! През море ти вечеря! — рече Пелинко. Елин Пелин, Съч. I, 25.

Списък на думите по буква