ВЕЧНИНА̀

ВЕЧНИНА̀ ж. Диал. Вечност.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква