ВЀШАЛО

ВЀШАЛО, мн. -а̀, ср. Диал. Бесилка, бесило; весило, вешило. На часа го грабнале и го отнесле на вешалото да го обесат. Нар. прик., СбНУ ХV, 86-87.

Списък на думите по буква