ВЀШАНЕ

ВЀШАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вешам и от вешам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква