ВЕЩА̀ТЕЛСТВО

ВЕЩА̀ТЕЛСТВО, мн. -а, ср. Ритор. 1. Само ед. Способност да се вещае, да се предсказва. Обаче онези блянове, които той не е написвал на книга,.., но които животът бързо е обърнал в действителност, ни показват явно вещателството на неговия дух. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 61.

2. Обикн. мн. Вещание, предсказание, пророчество. Това бяха вещателства прокобни.

Списък на думите по буква