ВЀЩЕ

ВЀЩЕ нареч. Диал. Още. Провинциализми се казват думите, които не са известни в цяла страна на един народ, а само в някоя област; напр. стракина вм. паница; ..; мъни вм. мене; веще вм. еще и много други. Т. Шишков, ТС (превод), 38-39. Яз не мога бога вери, / бога пари като йогън, / веще тежи като камък. Т. Панчев, РБЯд, 51.

— Друга форма: ѐще.

Списък на думите по буква