ВЀЩЕН

ВЀЩЕН, -щна, -щно, мн. -щни, прил. Който се отнася до вещи. Вещен иск. Вещен капитал.

Вещно право. Юрид. Право, което се отнася до владението, притежаването на вещи. Авторското право не може да се уеднаквява нито с вещното,.., нито с трудовото или кое да е друго право. НК, 1958, бр. 35, 1.

Списък на думите по буква