ВЕЩЀСТВЕНО

ВЕЩЀСТВЕНО. Остар. Нареч. от веществен (във 2 знач.); материално. Сякому е известно, че по-големият брой членове, от една страна, ще да подкрепят дружеството веществено, а от друга — ще да му придадат една нравствена тяжест пред един просветен народ. Знан., 1875, бр. 20-21, 330-331. Ще си помогнем ний сами и ще се избавим от злочестините,.., ако захванем от корен да са въздигаме душевно и веществено. СбПер. п. II, 153. За да са разпространи науката, трябва да имаме средствата,.. — трябва да сме богати, а то ще каже, че трябва да гледаме как да са развиеме и материално, т. е. веществено. У, 1871, бр. 1, 190.

Списък на думите по буква