ВЕЩЕСТВО̀

ВЕЩЕСТВО̀, мн. -а̀, ср. 1. Само ед. Филос. Една от основните форми на съществуване на материята, характеризираща се с наличието на собствена маса.

2. Това, от което се състоят предметите. От плесенясалите и почернели стени течеше вода, и влагата,.., беше образувала отвратителна лепкава смес, като се беше разбъркала с всякакви нечистотии и прогнили вещества. К. Величков, ПССъч. I, 32. Тези палати са направени от такова вещество, от каквото е направена месечината; те греят нощем като нея... Ц. Гинчев, ГК, 170-171. Страхотната сила на взрива ще свърши работата за една малка част от секундата,.. Само ще трябва малко повече взривно вещество. Г. Караславов, ПМ, 33-34. — Ето де е новото! Съвременният часовников двигател е малък заряд от ядрено вещество — торий или плутоний, който е включен в ей тая странична сачма. Ст. Волев, МС, 174. Багрилно вещество. Органично вещество. Смолисти вещества.

Дъбилни вещества. Хим. Високомолекулни съединения, които се свързват необратимо с белтъчните вещества на кожата и ѝ придават редица свойства като устойчивост на влага, висока температура, микроорганизми и др. Съдържат [корите на канелата] етерично масло,.., дъбилни вещества, калциеви оксалати, манит. Л. Петров и др., БНК, 94. Обмяна на веществата. Биол. Постоянни биохимични процеси в организма, които се извършват в тясна връзка с външната среда и в съвкупността си обуславят живота. — Целта на моята научна дейност през последното десетилетие е била да изследвам същността и структурата на антителата, както и на някои катализатори при биохимичните процеси на обмяната на веществата. П. Вежинов, НБК, 221. Сиво вещество. Човешки мозък. Така попаднах да следвам индустриална химия. Още на първата сесия провал. Сивото ми вещество нищо не възприема. Ив. Остриков, СБ, 60.

Списък на думите по буква