ВЀЩИК

ВЀЩИК, мн. -ци, м. Диал. 1. Вещер1 (в 1 знач.), магьосник, бродник.

2. Според народните вярвания — човек, който може да гони вампири.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква