ВЕЯ̀ЛИЦА

ВЕЯ̀ЛИЦА ж. Остар. и диал. Виелица. Сняг преваляваше често; по някой път наставаха веялици. Лет., 1876, 139.

— Друга форма: вея̀вица.

Списък на думите по буква