ВЕЯ̀ЧЕН

ВЕЯ̀ЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Който е предназначен за отвяване на зърно. Веячна машина.

Списък на думите по буква