ВЕЯ̀ЧКА

ВЕЯ̀ЧКА1 ж. Веялка. Баща му беше кмет, а той учител, но се занимаваше покрай това с овощарство,.., правеше кошери, шкафове и машини веячки. Елин Пелин, Съч. II, 114.

ВЕЯ̀ЧКА

ВЕЯ̀ЧКА2 ж. Жена веяч.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква