ВЖИЛАВЯ̀ВАНЕ

ВЖИЛАВЯ̀ВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от вжилавявам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква