ВЗАИМНОВЪЗВРА̀ТЕН

ВЗАИМНОВЪЗВРА̀ТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Грам. За глагол, глаголна форма или залог — при който вършителят и получателят извършват две еднакви, едновременно извършващи се действия. В изре‑

чението "Цялата сутрин се бихме с брат ми" глаголната форма "бихме се" е взаимновъзвратна.

Списък на думите по буква