ВЗАИМНОЗАВЍСИМИ

ВЗАИМНОЗАВЍСИМИ само мн., прил. Книж. Които са зависими един от друг. Взаимнозависими величини.

Списък на думите по буква