ВЗАИМНОИЗГО̀ДЕН

ВЗАИМНОИЗГО̀ДЕН, -дна, -дно, мн. ‑дни, прил. Книж. Който носи, представлява взаимна изгода, полза; взаимоизгоден. Взаимноизгодна сделка. Взаимноизгодна търговия. Взаимноизгодни отношения.

Списък на думите по буква