ВЗАИМНОИЗКЛЮ̀ЧВАЩИ

ВЗАИМНОИЗКЛЮ̀ЧВАЩИ СЕ само мн., прил. Книж. Които се изключват един друг, взаимно; противоположни. Взаимноизключващи се хипотези.

Списък на думите по буква