ВЗАИМНОПЕРПЕНДИКУЛЯ̀РНИ

ВЗАИМНОПЕРПЕНДИКУЛЯ̀РНИ само мн., прил. Книж. Които са един на друг перпендикулярни. Взаимноперпендикулярни диаметри.

Списък на думите по буква