ВЗАИМНОПРЕСЍЧАЩИ

ВЗАИМНОПРЕСЍЧАЩИ СЕ само мн., прил. Книж. Които взаимно, един друг се пресичат. Взаимнопресичащи се плоскости.

Списък на думите по буква